IT

IT service

网络健康检查、驻场运维服务

网络健康检查、驻场运维服务

l  服务内容

鼎诚世通拥有原厂级专业交付团队,为全行业用户提供全网健康运营评估服务。服务内容包含网络设备运行状态巡检、服务器运行状态巡检、存储系统运行状态巡检、机房环境及动力系统运行状态巡检以及驻场运维等服务。

l  服务流程

                                         图表 1巡检服务流程

l  客户收益

Ø  巡检服务可以对客户网络可能存在的问题隐患进行预警,并提出解决建议,使得客户能够进行有针对性的预防,最大限度的降低客户系统运行风险。

Ø  服务优势

Ø  原厂级交付团队

Ø  专业的巡检工具

Ø  大量的金融、政企、教育等行业的成功支撑经验

 


  • 关注鼎诚世通官方微信号